Trendway International Pvt. Ltd

Block No: 134, TRENDWAY HOUSE, Chettra Bikram Marg, Panipokhari, Lazimpath-3, Kathmandu, Nepal.

Gov.Liscence No: 616/063/64
977-1-4002646
977-1-4002647
info@trendwayinternational.com

www.trendwayinternational.com